Bạn cần thêm thông tin, hoặc đặt phòng trực tiếp với chúng tôi?
  Sử dụng mẫu liên hệ này và nhấn nút “Gửi”.

  Chúng tôi sẽ trở lại với bạn rất sớm.

  contact@patong-mansion.com

  Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi tại:
  (+66) 076 342 994
  (+66) 0869 436 555

  Chúng tôi nói tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Miến Điện và tiếng Pháp.